تهران
نویسنده : مدیر سایت    
شنبه 16 اسفند 1399
    
بازدید: 1911
    
زبان : فارسی
    

در اینجا تعمیرکاران با تجربه در شهر یا نزدیک به شما که دوره های مهارتی تعمیرات چرخ خیاطی را در شرکت تدارکات صنعت دوخت ایرانیان/واحد آموزش و پژوهش/آموزشگاه تعمیرات چرخ خیاطی شیراز با موفقیت به پایان رسانده اند به شما معرفی و پشتیبانی میشوند

 

شهر خود را انتخاب کنید