مشاهده فایل تصویری
شنبه 10 آبان 1399
    
زبان : فارسی
    

چرم دوزی

0:0:56

پایه سردوزی ژانومه 802

0:2:29

چرا سوزن چرخ خیاطی میشکند ؟

علت شکستن سوزن چرخ خیاطی
0:0:9

آموزش بستن کمپلت چرخ خیاطی راسته دوز

0:4:1

مراحل نخ کردن سردوز

مراحل نخ کردن سردوز ۳نخ پروانه
0:1:41

فولدر گاندوزی

معرفی فولدری متفاوت برای گاندوزی دور سایبان پنجره اتومبیل و روداشبوردی ها
0:1:21

سردوز فرش

0:0:20

جادکمه زدن

دوخت جادکمه برجسته با پایه مخصوص
0:2:16

جادکمه پالتو

روش استفاده از پایه جادکمه مخصوص پالتو
0:0:59

تنظیم نخها در سردوزهای صنعتی

0:0:54