مشاهده فایل تصویری
شنبه 10 آبان 1399
    
زبان : فارسی
    

تعویض دور دینام چرخ خیاطی ( پارت ۱ )

0:1:0

قلاویزکاری در چرخهای خیاطی

0:4:8

روش جاگذاری دستگاه سرقایم در چرخهای راسته دوز

0:0:29

دستگاه مدیریت رفتار کارپیشبر در ژانومه 802

0:0:50

درجه تنظیم نخ ژانومه 802

بستن اجزاء درجه تنظیم نخ ژانومه 802
0:5:23

نشتی روغن در چرخهای خیاطی

مهمترین و رایجترین عامل نشتی روغن در چرخهای راسته دوز انباشته شدن نخ در اطراف کاسه نمد زیر توپی اصلی چرخ است
0:1:1

تعمیرآنتن شکسته چرخهای خیاطی

0:3:53

روش تعویض قطعات ساق اتوماتیک

آموزشگاه تعمیرات چرخهای خیاطی شیراز sewing-machine.ir
0:2:0

آزاد کردن چرخ خیاطی جام شده

این روش برای آزاد کردن اغلب چرخهای خیاطی و گلدوزی کارگاهی و خانگی کمپلتی مانند کاچیران قابل استفاده است
0:1:26