صفحه اصلی آموزش تعمیر نشتی روغن در چرخهای خیاطی

نشتی روغن در چرخهای خیاطی

مهمترین و رایجترین عامل نشتی روغن در چرخهای راسته دوز انباشته شدن نخ در اطراف کاسه نمد زیر توپی اصلی چرخ است

سه شنبه 17 اردیبهشت 1398